14/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.

Částka: 007 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. ledna 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. prosince 2001 Nabývá účinnosti: 1. března 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 192/2003 Sb. s účinností od 1. července 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

14

ZÁKON
ze dne 18. prosince 2001,
kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění
zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších
organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o státním zastupitelství

 

Čl. I


        Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., zákona č. 201/1997 Sb., zákona č. 169/1999 Sb. a zákona č. 11/2001 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 1 odst.  1 se slova "v případech stanovených zákonem" nahrazují slovy "při ochraně veřejného zájmu ve věcech svěřených zákonem do působnosti státního zastupitelství".

 

        2.  § 2 zní:

 

"§ 2


        (1)  Státní zastupitelství je při výkonu své působnosti povinno využívat prostředky, které mu poskytuje zákon.

 

        (2)  Státní zastupitelství při výkonu své působnosti dbá, aby každý jeho postup byl v souladu se zákonem, rychlý a účinný; svoji působnost vykonává nestranně, respektuje a chrání přitom lidskou důstojnost, rovnost všech před zákonem a dbá na ochranu základních lidských práv a svobod.".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o státním zastupitelství
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU