20/2002 Sb.Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

Částka: 092 Druh předpisu: Oznámení
Rozeslána dne: 20. června 2002 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 1. května 2002 Nabývá účinnosti: 31. května 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 410/2002 Sb. s účinností od 1. října 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 20

Ministerstvo práce a sociálních věcí

        

oznamuje, že v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byla u něj uložena od 1. 5. 2002 do 31. 5. 2002 tato kolektivní smlouva vyššího stupně a tento dodatek ke  kolektivní smlouvě vyššího stupně:

        1.  

Kolektivní smlouva vyššího stupně pro odvětví lesního hospodářství v České republice na rok 2002 (ze  dne 17. dubna 2002) uzavřená
mezi
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice
a
Českou asociací zaměstnavatelů v lesním hospodářství.

. . .

Zavřít
MENU