12/2002 Sb.Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Částka: 045 Druh předpisu: Oznámení
Rozeslána dne: 29. března 2002 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 1. ledna 2002 Nabývá účinnosti: 28. února 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 15/2002 Sb. s účinností od 24. dubna 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 12

Ministerstvo práce a sociálních věcí

        

oznamuje, že v souladu s § 9 odst.  1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy od 1. 1. 2002 do 28. 2. 2002 tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně a dodatky ke kolektivní smlouvě vyššího stupně:

        1.  

Dodatek č. 2 (ze dne 22. 11. 2001) ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně (uzavřené dne 17. 12. 2000) na léta 2001 - 2002 uzavřený

              mezi

              Odborovým svazem zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu

              a

              Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR.

        2.  

Dodatek č. 3 (ze dne 21. 12. 2001) ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně (uzavřené dne 17. 12. 2000) na léta 2001 - 2002 uzavřený

              mezi

              Odborovým svazem zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu

. . .

Zavřít
MENU