482/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 176 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. listopadu 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 323/2016 Sb. s účinností od 18. října 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

482

ZÁKON
ze dne 29. listopadu 2001,
kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna devizového zákona

 

Čl. I

zrušena zákonem č. 323/2016 Sb. (účinnost: 18. října 2016)

 

 

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o České národní bance

 

Čl. III


        Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna devizového zákona
Čl. I  
Čl. II - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o České národní bance
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU