432/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu

Částka: 162 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. prosince 2001 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 3. prosince 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 183/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 2018
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 336/2011 Sb. s účinností od 6. prosince 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU