430/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích

Částka: 162 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. prosince 2001 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 3. prosince 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 296/2022 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2023
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 129/2021 Sb. s účinností od 1. dubna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

430

VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 3. prosince 2001
o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu
a státních příspěvkových organizacích

        Ministerstvo financí stanoví podle § 69 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška upravuje náklady na stravování a jejich úhradu v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích1) (dále jen "organizace").

 

Stravování zabezpečované prostřednictvím vlastních zařízení

 

§ 2


        V organizaci, která sama zajišťuje stravování ve vlastním
stravovacím zařízení, tvoří náklady na stravování:

 

a)   náklady na suroviny (potraviny) spotřebované na přípravu podávaných hlavních jídel pro stravování (dále jen "pořizovací cena surovin"),

b)   náklady na suroviny (potraviny) spotřebované na přípravu podávaných doplňkových jídel a nápojů (dále jen "doplňkové jídlo"),

c)    ostatní provozní náklady na stravování včetně ztrát vzniklých přirozeným úbytkem surovin (dále jen "náklady na provoz").

 

§ 3


        (1)  Náklady podle § 2 písm.  a) a b) se hradí výnosy ze stravování. Výnosy ze stravování jsou tvořeny úhradami od strávníků a příspěvkem z fondu kulturních a sociálních potřeb2) (dále jen "příspěvek z fondu"). Organizace o těchto nákladech a výnosech účtuje na příslušných účtech nákladů a výnosů.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Závodní stravování zabezpečované prostřednictvím vlastních zařízení
§ 3  
§ 4 - Závodní stravování zabezpečované prostřednictvím jiné organizace nebo jiné právnické nebo fyzické osoby
§ 5  
§ 6 - Závodní stravování zabezpečované ve vlastním zařízení jinou organizací nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou
§ 7 - Zvláštní ustanovení
§ 8 - Účinnost
Zavřít
MENU