351/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí, kterou se určují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou

Částka: 133 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. září 2001 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 19. září 2001 Nabývá účinnosti: 27. září 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 118/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 31. března 2006
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 100/2002 Sb. s účinností od 22. března 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

351

VYHLÁŠKA
Ministerstva zahraničních věcí
ze dne 19. září 2001,
kterou se určují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí,
kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány,
a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány
k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou

        Ministerstvo zahraničních věcí stanoví podle § 92 odst.  3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb.:

§ 1


        (1)  Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu budou hlasovací lístky fyzicky dodány1) na zastupitelské a konzulární úřady České republiky (dále jen "zastupitelský úřad"), jejichž seznam spolu s vymezením území zvláštního volebního okrsku daného územním obvodem zastupitelského úřadu je uveden v příloze č. 1.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
Příloha č. 1 - Seznam zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí, na které budou hlasovací lístky fyzicky dodány (vv=velvyslanectví, gk=generální konzulát)
Příloha č. 2 - Seznam zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány přenosovou technikou k vytištění nebo rozmnožení (vv=velvyslanectví, gk=generální konzulát)
Zavřít
MENU