278/2001 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2001 ve věci návrhu na zrušení části zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 105 Druh předpisu: Nález
Rozeslána dne: 3. srpna 2001 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: 20. června 2001 Nabývá účinnosti: 3. srpna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 96/2002 Sb. s účinností od 11. března 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

278

NÁLEZ
Ústavního soudu
Jménem České republiky

        Ústavní soud rozhodl dne 20. června 2001 v plénu o návrhu prezidenta republiky na zrušení zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb. a č. 442/2000 Sb., a to v § 1 odst.  3 ve slovech "a zvláštními právními předpisy1)", v § 2 odst.  1 věty první, v § 2 odst.  2 písm.  e) ve slovech "a podle zvláštních právních předpisů1)", v § 5 odst.  2 písm.  b) ve slovech "pro činnosti vykonávané při zabezpečování hlavního cíle" a ve slovech "sestavuje návrh provozního a investičního rozpočtu", § 6 odst.  3, § 35 písm.  a) a § 47 odst.  1 až 4,

takto:

        Ustanovení § 2 odst. 1 věty první, § 5 odst. 2 písm. b) ve slovech "pro činnosti vykonávané při zabezpečování hlavního cíle" a ve slovech "a sestavuje návrh provozního a investičního rozpočtu", § 6 odst. 3, § 35 písm. a) a § 47 odst. 2 až 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb., se zrušují dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

        Ve zbývající části se návrh zamítá.

 

Odůvodnění

        Dne 22. prosince 2000 obdržel Ústavní soud návrh prezidenta republiky na zrušení zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb. a č. 442/2000 Sb., (dále jen "zákon o ČNB"), a to:

. . .

Zavřít
MENU