259/2001 Sb.Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1999 a o změně zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 100 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. července 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. června 2001 Nabývá účinnosti: 25. července 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 276/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 353/2001 Sb. s účinností od 5. října 2001

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

259

ZÁKON

ze dne 26. června 2001
o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha,
státního peněžního ústavu, za rok 1999 a o změně zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech,
ve znění pozdějších předpisů



Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

STÁTNÍ DLUHOPISOVÝ PROGRAM NA

ÚHRADU ZTRÁTY KONSOLIDAČNÍ BANKY

PRAHA, STÁTNÍHO PENĚŽNÍHO ÚSTAVU,

ZA ROK 1999

 

Čl. I

 

§ 1

 

Státní dluhopisový program

 

        (1)  Účelem státního dluhopisového programu je úhrada ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1999.

 

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - STÁTNÍ DLUHOPISOVÝ PROGRAM NA ÚHRADU ZTRÁTY KONSOLIDAČNÍ BANKY PRAHA, STÁTNÍHO PENĚŽNÍHO ÚSTAVU, ZA ROK 1999
Čl. I  
§ 1 - Státní dluhopisový program
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 362/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ K ČÁSTEM DRUHÉ A TŘETÍ
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ  
Čl. V - Účinnost
Zavřít
MENU