247/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

Částka: 095 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. července 2001 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 22. června 2001 Nabývá účinnosti: 23. července 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 200/2012 Sb. s účinností od 15. června 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU