245/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení

Částka: 094 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. července 2001 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 22. června 2001 Nabývá účinnosti: 20. července 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 452/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2013
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 52/2010 Sb. s účinností od 1. března 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

245

VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu
ze dne 22. června 2001
o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných
plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení

        Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 98 odst.    7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 67 odst.    13 zákona:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška stanoví podrobnosti udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení (dále jen "autorizace na výstavbu"), kterými jsou náležitosti žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace, včetně vzorů žádostí a podrobnosti podmínek pro posuzování těchto žádostí.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Žádost o udělení autorizace na výstavbu
§ 3 - Oznamování změn
§ 4 - Žádost o prodloužení autorizace na výstavbu
§ 5 - Žádost o zrušení autorizace na výstavbu
§ 6 - Posuzování žádostí
§ 7 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vzor - ŽÁDOST o udělení státní autorizace na výstavbu přímého plynovodu
Příloha č. 2 - Vzor - ŽÁDOST o udělení státní autorizace na výstavbu podemního zásobníku plynu
Příloha č. 3 - Vzor - ŽÁDOST o udělení státní autorizace na výstavbu plynovodu spojujícího plynárenskou soustavu se zahraničními plynárenskými soustavami
Příloha č. 4 - Vzor - ŽÁDOST o udělení státní autorizace na výstavbu plynovodu o tlakové úrovni vyšší než 0,4 MPa
Příloha č. 5 - Vzor - ŽÁDOST o prodloužení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení
Příloha č. 6 - Vzor - ŽÁDOST o zrušení státní autorizace na výstavbu vybraného plynového zařízení
Zavřít
MENU