166/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti o činnostech Ústředního plynárenského dispečinku

Částka: 064 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. května 2001 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 24. dubna 2001 Nabývá účinnosti: 18. května 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 114/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2005
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 443/2002 Sb. s účinností od 18. října 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

166

VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu
ze dne 24. dubna 2001,
kterou se stanoví podrobnosti o činnostech Ústředního plynárenského dispečinku

        Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 64 odst.    7 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

        K zajištění úkolů vyplývajících pro Ústřední plynárenský dispečink ze zákona se stanoví podrobnosti v oblasti tvorby informací, tvorby havarijního plánu, technického vyhodnocování a přebírání údajů z technických částí smluv.

 

§ 2

Tvorba informací

        V oblasti tvorby informací o celostátní bilanci zdrojů a spotřeby plynu za Českou republiku jde o

       a) provádění dlouhodobého analytického hodnocení vývoje spotřeby plynu a jeho zajištění zdroji,
       b) zpracovávání střednědobých výhledů vývoje spotřeby plynu,
       c) přebírání ročních, čtvrtletních, měsíčních a denních bilancí dodávek plynu podle jednotlivých zdrojů plynu, včetně výroby plynu, přepravy plynu podle jednotlivých zahraničních partnerů, těžby či vtláčení plynu podle jednotlivých podzemních zásobníků plynu a spotřeby plynu podle jednotlivých kategorií konečných zákazníků stanovených zvláštním právním předpisem,1) zpracovaných plynárenskými podnikateli a obchodníky s plynem,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Tvorba informací
§ 3 - Havarijní plán
§ 4 - Technické vyhodnocování
§ 5 - Přebírání údajů z technických částí smluv
§ 6 - Účinnost
Zavřít
MENU