150/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka: 060 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 3. května 2001 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 12. dubna 2001 Nabývá účinnosti: 3. května 2001, s vyjímkami
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 349/2010 Sb. Pozbývá platnosti: 8. prosince 2010
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 478/2005 Sb. s účinností od 1. ledna 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

150

VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu
ze dne 12. dubna 2001,
kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst.  5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst.  1 zákona:

§ 1

 

Předmět úpravy

        (1)  Vyhláška stanoví minimální účinnost užití energie při

       a) výrobě tepelné energie v kotlích,
       b) dodávce tepelné energie na výstupu z kotelny,
       c) výrobě elektřiny v parním turbosoustrojí,
       d) kombinované výrobě elektřiny a tepla v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem,
       e) kombinované výrobě elektřiny a tepla v souboru s plynovou a parní turbínou a spalinovým kotlem (dále jen "paroplynový cyklus"),
       f) kombinované výrobě elektřiny a tepla v kogenerační jednotce s pístovým motorem,
       g) kombinované výrobě elektřiny a tepla v palivovém článku.

        (2)  Vyhláška dále určuje způsob stanovení skutečně dosažené účinnosti užití energie v zařízeních pro výrobu elektřiny a tepelné energie.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Rozsah úpravy
§ 3 - Minimální účinnost užití energie při výrobě tepelné energie v kotlích
§ 4 - Minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny v parním turbosoustrojí
§ 5 - Minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem
§ 6 - Minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie v paroplynovém cyklu
§ 7 - Minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie v kogenerační jednotce s pístovým motorem
§ 8 - Minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie v palivovém článku
§ 9 - Stanovení minimální účinnosti užití energie
§ 10 - Účinnost
Příloha č. 1 - Stanovení účinnosti výroby tepelné energie v kotlích
Příloha č. 2 - Minimální účinnost výroby tepelné energie ηv pro palivové kotle
Příloha č. 3 - Minimální účinnost výroby tepelné energie ηv pro spalinové kotle za plynovou turbínou
Příloha č. 4 - Stanovení účinnosti dodávky tepelné energie z kotelny, popř. ze zdroje tepelné energie
Příloha č. 5 - Minimální účinnost dodávky tepla z kotelny, resp. ze zdroje tepelné energie
Příloha č. 6 - Stanovení účinnosti výroby elektřiny v parním turbosoustrojí
Příloha č. 7 - Minimální účinnost výroby elektrické energie v parním turbosoustrojí ηel
Příloha č. 8 - Stanovení účinnosti výroby energie v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem
Přílohy č. 9 - Minimální účinnost výroby energie v kombinovaném cyklu s plynovou turbínou a spalinovým kotlem a v paroplynovém cyklu ηet
Příloha č. 10 - Stanovení účinnosti výroby energie v paraplynovém cyklu
Příloha č. 11 - Stanovení účinnosti výroby energie v kogenerační jednotce s pístovým motorem
Příloha č. 12 - Stanovení účinnosti výroby energie ve výrobně (kotelně) s kogeneračními jednotkami
Příloha č. 13 - Minimální účinnost výroby energie v kogenerační jednotce s pístovým motorem ηkj a minimální účinnost výroby energie ve výrobně s kogeneračními jednotkami a kotli ηet
Příloha č. 14 - Stanovení účinnosti výroby energie (elektrické a tepelné) ηpc v palivovém článku
Příloha č. 15 - Stanovení účinnosti výroby energie ηet ve výrobě (kotelně) s palivovými články a kotli
Zavřít
MENU