141/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 057 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. dubna 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. dubna 2001 Nabývá účinnosti: 1. července 2001, s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 237/2004 Sb. s účinností od 1. května 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

141

ZÁKON
ze dne 3. dubna 2001,
kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o spotřebních daních

 

Čl. I


        zrušen zákonem č. 354/2003 Sb. (účinnost: 1. ledna 2004)

 

Čl. II

 

Přechodná ustanovení

zrušen zákonem č. 354/2003 Sb. (účinnost: 1. ledna 2004)

 

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zrušení

státního tabákového monopolu

 

Čl. III


      zrušen zákonem č. 354/2003 Sb. (účinnost: 1. ledna 2004)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o spotřebních daních
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zrušení státního tabákového monopolu
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. IV  
Čl. V - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o cenách
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VIII  
Zavřít
MENU