135/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci

Částka: 055 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. dubna 2001 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 10. dubna 2001 Nabývá účinnosti: 24. dubna 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 183/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 570/2002 Sb. s účinností od 1. ledna 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU