120/2001 Sb.Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

Částka: 048 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. dubna 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. února 2001 Nabývá účinnosti: 1. května 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 218/2021 Sb. s účinností od 1. ledna 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU