115/2001 Sb.Zákon o podpoře sportu

Částka: 047 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. března 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. února 2001 Nabývá účinnosti: 30. března 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 49/2023 Sb. s účinností od 1. dubna 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

115

 

ZÁKON

ze dne 28. února 2001

o podpoře sportu

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti poskytované v celospolečenském zájmu a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu.

 

§ 1a

 

Priority v oblasti sportu

 

        (1)  Hlavní význam podpory sportu a turistiky je zlepšování kvality života občanů a jejich zdraví ve všech věkových skupinách.

 

        (2)  Hlavními prioritami v oblasti sportu je podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů a podpora sportovních reprezentantů České republiky.

 

§ 2

 

Základní pojmy

 

        (1)  Sportem je pro účely tohoto zákona každá forma tělesné činnosti, která si prostřednictvím organizované i neorganizované účasti klade za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů rekreačně nebo v soutěžích všech úrovní, a to individuálně nebo společně.

 

        (2)  Sportovní organizací je pro účely tohoto zákona právnická osoba založená za jiným účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této právnické osoby činnost v oblasti sportu.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
§ 4 - Úkoly ostatních orgánů státní správy
§ 5 - Úkoly krajů
§ 6 - Úkoly obcí
§ 7 - Náhrada při vyvlastnění
§ 8 - Účinnost
Zavřít
MENU