115/2001 Sb.Zákon o podpoře sportu

Částka: 047 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. března 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. února 2001 Nabývá účinnosti: 30. března 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 219/2005 Sb. s účinností od 3. června 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

115

 

ZÁKON

ze dne 28. února 2001

o podpoře sportu

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu.

 

§ 2

 

Základní pojmy

 

        (1)  Pro účely tohoto zákona pojem sport představuje všechny formy tělesné činnosti, které prostřednictvím organizované i neorganizované účasti si kladou za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
§ 4 - Úkoly ostatních orgánů státní správy
§ 5 - Úkoly krajů
§ 6 - Úkoly obcí
§ 7 - Náhrada při vyvlastnění
§ 8 - Účinnost
Zavřít
MENU