110/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy

Částka: 044 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 27. března 2001 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 17. ledna 2001 Nabývá účinnosti: 27. března 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 85/2021 Sb. s účinností od 1. dubna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

110

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. ledna 2001,
kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením
doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy

        Vláda nařizuje podle § 137 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 41 odst.    3 zákona:

 

§ 1

 

        (1)  Pro plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností mohou být, kromě vozidel uvedených v § 41 odst.    2 zákona, vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy1) vozidla

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Zavřít
MENU