60/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Částka: 021 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. února 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. ledna 2001 Nabývá účinnosti: 19. února 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 274/2008 Sb. s účinností od 1. ledna 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

60

ZÁKON
ze dne 11. ledna 2001,
kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů

    Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

(Změna zákona o Policii České republiky)

 

Čl. I

zrušena zákonem č. 274/2008 Sb. (účinnost: 1. leden 2009)

 

ČÁST DRUHÁ

 

(Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností

 

Čl. II)

zrušena zákonem č. 413/2005 Sb. (účinnost: 1. ledna 2006)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o Policii České republiky
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o provozu na pozemních komunikacích
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU