492/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 143 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. prosince 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. prosince 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 281/2009 Sb. s účinností od 1. ledna 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno sdělením MV z částky rs150/2001 Sb.

492

 

ZÁKON

 

ze dne 12. prosince 2000,

 

kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o daních z příjmů

 

Čl. I


      Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb. a zákona č. 340/2000 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správě daní a poplatků
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o životním minimu
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvkuna státní politiku zaměstnanosti
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o účetnictví
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o dani silniční
Čl. XI  
Čl. XII - Přechodné ustanovení
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o rozpočtovém určení výnosů některých daníúzemním samosprávným celkům a některým státním fondům(zákon o rozpočtovém určení daní)
Čl. XIII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupovánív právních vztazích
Čl. XIV  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o dani z nemovitostí
Čl. XV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Zmocnění
Čl. XVI  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Účinnost
Čl. XVII  
Zavřít
MENU