474/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství o stanovení požadavků na hnojiva

Částka: 137 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. prosince 2000 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 13. prosince 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 237/2017 Sb. s účinností od 3. září 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

474

 

VYHLÁŠKA

 

Ministerstva zemědělství

 

ze dne 13. prosince 2000

 

o stanovení požadavků na hnojiva      Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 5 a § 16 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb.:

§ 1

 

Rizikové prvky a jejich limitní hodnoty v hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a přípustné odchylky


      (1) Limitní hodnoty rizikových prvků v hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech jsou stanoveny v příloze č. 1.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Rizikové prvky a jejich limitní hodnoty v hnojivech,statkových hnojivech, pomocných půdních látkách,pomocných rostlinných přípravcích a substrátecha přípustné odchylky
§ 2 - Typy hnojiv
§ 3 - Označování hnojiv, pomocných půdních látek,pomocných rostlinných přípravků a substrátů
§ 4 - Balení hnojiv
§ 5 - Zrušovací ustanovení
§ 6 - Účinnost
Příloha č. 1 - Limitní hodnoty rizikových prvků (u hnojiv, pomocných půdních látek a rostlinných přípravků, u substrátů)
Příloha č. 2 - Přípustné odchylky (u hnojiv)
Příloha č. 3 - Tabulky typů hnojiv
Příloha č. 4 - Označení živin
Zavřít
MENU