368/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 099 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. října 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. září 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 182/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2008
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 257/2004 Sb. s účinností od 1. května 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

368

 

ZÁKON

 

ze dne 14. září 2000,

 

kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena  zákonem č. 257/2004 Sb.

ČÁST DRUHÁ

 

Změna zákona o konkursu a vyrovnání

 

Čl. IV


        V zákoně č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 12/1998 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb. a zákona č. 214/2000 Sb., se v § 32 doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 4d) zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o konkursu a vyrovnání
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ  
Čl. V - Účinnost
Zavřít
MENU