365/2000 Sb.Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

Částka: 099 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. října 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. září 2000 Nabývá účinnosti: 23. října 2000 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 99/2019 Sb. s účinností od 9. dubna 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

365

 

ZÁKON

 

ze dne 14. září 2000

 

o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s vytvářením, správou, provozem, užíváním a rozvojem informačních systémů veřejné správy spravovaných státními orgány nebo orgány územních samosprávných celků (dále jen „orgán veřejné správy“).

 

         (2)  Tento zákon se nevztahuje na informační systémy veřejné správy spravované

 

a)   pro potřeby nakládání s utajovanými informacemi,

b)   zpravodajskými službami,

c)   Národním bezpečnostním úřadem,

d)   Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost.

 

         (3)  Tento zákon se s výjimkou vazeb na jiné informační systémy veřejné správy nevztahuje na informační systémy veřejné správy spravované

 

a)   pro potřeby zajišťování obrany státu,

b)   pro potřeby podpory krizového řízení,

c)   orgány činnými v trestním řízení pro potřeby trestního řízení; zákon se vztahuje na evidenci Rejstříku trestů,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Informační systémy veřejné správy
§ 4 - Úřad pro veřejné informační systémy
§ 5 - Orgány veřejné správy
§ 6 - Atestace
§ 7 - Sankce
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Přechodná ustanovení
§ 11 - Zrušení Úřadu pro státní informační systém
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 12  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jinýchústředních orgánů státní správy České republiky
§ 13  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 14  
Zavřít
MENU