365/2000 Sb.Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

Částka: 099 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. října 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. září 2000 Nabývá účinnosti: 23. října 2000 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 223/2009 Sb. s účinností od 28. prosince 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

365

 

ZÁKON

 

ze dne 14. září 2000

 

o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy


        Tento zákon stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy.

 

§ 2

 

Vymezení pojmů


        Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)

informační činností získávání a poskytování informací, reprezentace informací daty, shromažďování, vyhodnocování a ukládání dat na hmotné nosiče a uchovávání, vyhledávání, úprava nebo pozměňování dat, jejich předávání, šíření, zpřístupňování, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace dat ukládaných na hmotných nosičích. Informační činnost je prováděna správci, provozovateli a uživateli informačních systémů prostřednictvím technických a programových prostředků;

b)

informačním systémem funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost. Každý informační systém zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, a dále nástroje umožňující výkon informačních činností;

c)

správcem informačního systému veřejné správy subjekt, který podle zákona určuje účel a prostředky zpracování informací a za informační systém odpovídá;

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Informační systémy veřejné správy
§ 4 - Úřad pro veřejné informační systémy
§ 5 - Orgány veřejné správy
§ 6 - Atestace
§ 7 - Sankce
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Přechodná ustanovení
§ 11 - Zrušení Úřadu pro státní informační systém
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 12  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jinýchústředních orgánů státní správy České republiky
§ 13  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 14  
Zavřít
MENU