326/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel

Částka: 090 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 25. září 2000 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 11. září 2000 Nabývá účinnosti: 12. listopadu 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 147/2015 Sb. s účinností od 1. července 2015

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

326

 

VYHLÁŠKA

 

Ministerstva vnitra

 

ze dne 11. září 2000

 

o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel
k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel
a dokladech potřebných k přidělení čísel

 

        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 153 odst. 2 k provedení § 33 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a podle § 120 odst. 2 k provedení § 14 odst. 9 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze:

Označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy

 

§ 1


        Provedení tabulek k označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy včetně barvy a velikosti stanoví obec a hlavní město Praha (dále jen "obec") jednotně pro celé území obce.

§ 2


        (1) Tabulky s názvem ulice nebo ostatních veřejných prostranství v obci se umístí tak, aby byly viditelné.

        (2) Tabulky s názvem ulice v obci se umístí vždy na začátku a na konci každé ulice a před a za křižovatkou s jinou ulicí.

§ 3


        Uvádějí-li se názvy ulic a ostatních veřejných prostranství v obci též v jazyce národnostní menšiny,1) je název v jazyce národnostní menšiny umístěn na téže tabulce pod názvem v českém jazyce. Velikost a typ písma jsou ve shodném provedení.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Označování ulic a ostatních veřejnýchprostranství názvy
§ 2  
§ 3  
§ 4 - Použití a umístění čísel k označení budov v obci
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Náležitosti ohlášení o přečíslování budov
§ 8 - Postup a oznamování přidělení čísel a dokladypotřebné k přidělení čísel v hlavním městě Praze
§ 9 - Závěrečná ustanovení
§ 10  
Zavřít
MENU