301/2000 Sb.Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

Částka: 085 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. září 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 2. srpna 2000 Nabývá účinnosti: 1. července 2001 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 375/2011 Sb. s účinností od 1. dubna 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

301

 

ZÁKON

 

ze dne 2. srpna 2000

 

o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

MATRIKY, JMÉNO A PŘÍJMENÍ


HLAVA I

MATRIKA

 

Díl 1

Obecná ustanovení


§ 1

 

        (1)  Matrika je státní evidence narození, uzavření manželství, vzniku registrovaného partnerství (dále jen „partnerství“) a úmrtí fyzických osob na území České republiky a narození, uzavření manželství, vzniku partnerství a úmrtí, k nimž došlo v cizině, jde-li o státní občany České republiky (dále jen „občan“).

 

        (2) Matrika se dělí na

 

a)   matriku narození, pro kterou se vede kniha narození,

b)   matriku manželství, pro kterou se vede kniha manželství,

c)    matriku registrovaného partnerství, pro kterou se vede kniha registrovaného partnerství, a

d)   matriku úmrtí, pro kterou se vede kniha úmrtí.

 

        (3)  Kniha narození, kniha manželství, registrovaného partnerství a kniha úmrtí (dále jen „matriční kniha“) je vytvořena z předem svázaných tiskopisů.

 

        (4)  Součástí matriční knihy je abecední jmenný rejstřík (dále jen „rejstřík“) provedených zápisů narození, uzavření manželství, registrovaného partnerství a úmrtí fyzických osob (dále jen „matriční událost“).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - MATRIKY, JMÉNO A PŘÍJMENÍ
HLAVA I - MATRIKA
Díl 1 - Obecná ustanovení
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Matriční úřad
§ 4 - Okresní úřad
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Sbírka listin
§ 9 - Matrikář
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
Díl 2 - Zápisy narození, uzavření manželství a úmrtí
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23 - Doba uložení matriční knihy a sbírky listin
Díl 3 - Matriční doklad, potvrzení o údajích z matriční knihy adoslovný výpis z matriční knihy
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
Díl 4 - Doklady potřebné k uzavření manželství
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
Díl 5 - Zvláštní matrika
§ 42  
§ 43  
§ 44  
Díl 6 - Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
§ 45  
§ 46  
Díl 7 - Vymezení některých pojmů a postupů matričních úřadů
§ 47 - Zápis do matriční knihy
§ 48 - Dodatečný zápis do matriční knihy
§ 49 - Dodatečný záznam do matriční knihy
§ 50 - Oprava zápisu v matriční knize
§ 51 - Uzavření zápisu, dodatečného zápisu, dodatečného záznamuv matriční knize
§ 52 - Změny a záznamy v matriční knize prováděné na základě souhlasuokresního úřadu
§ 53  
§ 54  
§ 55 - Obnovení matriční knihy a sbírky listin
§ 56  
§ 57  
§ 58  
§ 59  
§ 60  
HLAVA II - JMÉNO A PŘÍJMENÍ
Díl 1 - Jméno
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64  
§ 65  
§ 66  
§ 67  
Díl 2 - Příjmení
§ 68  
§ 69  
§ 70  
§ 71  
Díl 3 - Změna jména a příjmení
§ 72  
§ 73  
§ 74  
§ 75  
§ 76  
§ 77  
§ 78  
§ 79  
HLAVA III - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ,ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ
§ 80  
§ 81  
§ 82  
§ 83  
§ 84  
§ 85  
§ 86  
§ 87  
§ 88  
§ 89  
§ 90  
§ 91  
§ 92  
§ 93  
§ 94  
§ 95  
§ 96  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o rodině
§ 97  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona, kterým se měnía doplňují některé zákonyna úseku všeobecné vnitřní správy
§ 98  
ČÁST ČTVRTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 99  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 100 - Účinnost
Zavřít
MENU