301/2000 Sb.Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

Částka: 085 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. září 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 2. srpna 2000 Nabývá účinnosti: 1. července 2001 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 578/2002 Sb. s účinností od 30. prosince 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

301

 

ZÁKON

 

ze dne 2. srpna 2000

 

o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

MATRIKY, JMÉNO A PŘÍJMENÍ

 

HLAVA I

 

MATRIKA

 

Díl 1

 

Obecná ustanovení

 

§ 1


        (1) Matrika je státní evidence narození, uzavření manželství a úmrtí fyzických osob na území České republiky a narození, uzavření manželství a úmrtí, k nimž došlo v cizině, jde-li o státní občany České republiky (dále jen "občan").

        (2) Matrika se dělí na

a)

matriku narození, pro kterou se vede kniha narození,

b)

matriku manželství, pro kterou se vede kniha manželství, a

c)

matriku úmrtí, pro kterou se vede kniha úmrtí.

 

        (3) Kniha narození, kniha manželství a kniha úmrtí (dále jen "matriční kniha") je vytvořena z předem svázaných tiskopisů.

        (4) Součástí matriční knihy je abecední jmenný rejstřík (dále jen "rejstřík") provedených zápisů narození, uzavření manželství a úmrtí fyzických osob (dále jen "matriční událost").

Působnost na úseku matrik

 

§ 2

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - MATRIKY, JMÉNO A PŘÍJMENÍ
HLAVA I - MATRIKA
Díl 1 - Obecná ustanovení
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Matriční úřad
§ 4 - Okresní úřad
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Sbírka listin
§ 9 - Matrikář
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
Díl 2 - Zápisy narození, uzavření manželství a úmrtí
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23 - Doba uložení matriční knihy a sbírky listin
Díl 3 - Matriční doklad, potvrzení o údajích z matriční knihy adoslovný výpis z matriční knihy
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
Díl 4 - Doklady potřebné k uzavření manželství
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
Díl 5 - Zvláštní matrika
§ 42  
§ 43  
§ 44  
Díl 6 - Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
§ 45  
§ 46  
Díl 7 - Vymezení některých pojmů a postupů matričních úřadů
§ 47 - Zápis do matriční knihy
§ 48 - Dodatečný zápis do matriční knihy
§ 49 - Dodatečný záznam do matriční knihy
§ 50 - Oprava zápisu v matriční knize
§ 51 - Uzavření zápisu, dodatečného zápisu, dodatečného záznamuv matriční knize
§ 52 - Změny a záznamy v matriční knize prováděné na základě souhlasuokresního úřadu
§ 53  
§ 54  
§ 55 - Obnovení matriční knihy a sbírky listin
§ 56  
§ 57  
§ 58  
§ 59  
§ 60  
HLAVA II - JMÉNO A PŘÍJMENÍ
Díl 1 - Jméno
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64  
§ 65  
§ 66  
§ 67  
Díl 2 - Příjmení
§ 68  
§ 69  
§ 70  
§ 71  
Díl 3 - Změna jména a příjmení
§ 72  
§ 73  
§ 74  
§ 75  
§ 76  
§ 77  
§ 78  
§ 79  
HLAVA III - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ,ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ
§ 80  
§ 81  
§ 82  
§ 83  
§ 84  
§ 85  
§ 86  
§ 87  
§ 88  
§ 89  
§ 90  
§ 91  
§ 92  
§ 93  
§ 94  
§ 95  
§ 96  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o rodině
§ 97  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona, kterým se měnía doplňují některé zákonyna úseku všeobecné vnitřní správy
§ 98  
ČÁST ČTVRTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 99  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 100 - Účinnost
Zavřít
MENU