227/2000 Sb.Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)

Částka: 068 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. července 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. června 2000 Nabývá účinnosti: 1. října 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 297/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 19. září 2016
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 64/2014 Sb. s účinností od 1. května 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU