194/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku

Částka: 061 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 19. července 2000 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 7. června 2000 Nabývá účinnosti: 1. července 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 9/2002 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2002
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 9/2002 Sb. s účinností od 14. ledna 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

 

194

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

ze dne 7. června 2000,

 

kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku      Vláda nařizuje k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1

 

Předmět úpravy


      Toto nařízení se z hlediska emisí hluku vztahuje na


a)

kompresory, svařovací generátory, elektrická zdrojová soustrojí, rýpadla, nakladače, rýpadla-nakladače, dozery, věžové jeřáby, mechanizovaná ruční bourací a sbíjecí kladiva, pokud jsou tyto výrobky určeny pro stavební účely,

b)

sekačky na trávu a

c)

domácí spotřebiče.

§ 2

 

Základní pojmy

      
Pro účely tohoto nařízení se rozumí


a)

kompresorem - zařízení s motorovým pohonem pro oběh a stlačování vzduchu, s výjimkou zařízení, které zajišťuje oběh vzduchu při tlaku přepravované vzdušniny nepřevyšujícím atmosférický tlak o 10 %, a zařízení, které umožňuje vyčerpání vzduchu o tlaku nepřevyšujícím atmosférický tlak z uzavřeného prostoru,

b)

svařovacím generátorem - rotační zařízení, které za účelem svařování vyrábí elektrický proud,

c)

elektrickým zdrojovým soustrojím - zařízení obsahující motorovou jednotku pohánějící rotační generátor, který dodává elektrický proud,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Nejvyšší přípustné hodnoty emisí hluku
§ 4 - Posouzení shody
§ 5 - Uvádění údaje o hluku
§ 6 - Účinnost
Příloha č. 1 - Přípustné limity emisí hluku pro stanovené výrobky
Příloha č. 2 - Metody měření hluku vyzařovaného stanovenými výrobky
Příloha č. 3 - Náležitosti žádosti o přezkoušení vzorku stanovených výrobků a vzory přílohy k žádosti o přezkoušení vzorku stanovených výrobků
Příloha č. 4 - Náležitosti certifikátu o přezkoušení vzorku pro stanovené výrobky
Příloha č. 5 - Náležitosti prohlášení o shodě pro stanovené výrobky
Příloha č. 6 - Vzory značek
Zavřít
MENU