159/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony

Částka: 049 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. června 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. května 2000 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 281/2009 Sb. s účinností od 1. ledna 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

159

 

ZÁKON

 

ze dne 18. května 2000,

 

kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

(Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti)

Čl. I

 

zrušena zákonem č. 254/2008 Sb. (účinnost: 1. září 2008)

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

(Změna zákona o správě daní a poplatků)

Čl. II

 

zrušena zákonem č. 281/2009 Sb. (účinnost: 1. ledna 2011)

 

ČÁST TŘETÍ

 

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

 

Čl. III


      Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb. a zákona č. 155/2000 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU