159/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony

Částka: 049 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. června 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. května 2000 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 254/2008 Sb. s účinností od 1. září 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

159

 

ZÁKON

 

ze dne 18. května 2000,

 

kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

(Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti)

Čl. I

 

zrušena zákonem č. 254/2008 Sb. (účinnost: 1. září 2008)

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

Změna zákona o správě daní a poplatků

 

Čl. II


      Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 323/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb. a zákona č. 29/2000 Sb., se mění takto:

      V § 24 odst. 6 písmeno g) zní:


"g)

příslušné organizační složce Ministerstva financí údaje vyžádané na základě zvláštního zákona,11c)".

ČÁST TŘETÍ

 

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU