155/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 049 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. června 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. května 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 264/2006 Sb. s účinností od 1. ledna 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

155

 

ZÁKON

 

ze dne 18. května 2000,

 

kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

(Změna zákoníku práce

Čl. I)

 

zrušena zákonem č. 264/2006 Sb. (účinnost: 1. ledna 2007)

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

(Změna zákona o zaměstnanosti

 

Čl. III)

 

zrušena zákonem  č. 436/2004 Sb. (účinnost: 1. října 2004)

 

 

ČÁST TŘETÍ

 

(Změna zákona o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti

 

Čl. IV)

 

zrušena zákonem  č. 436/2004 Sb. (účinnost: 1. října 2004)

 

 

ČÁST ČTVRTÁ

 

Změna zákona
o státní sociální podpoře

 

Čl. V


        Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:

        1. V § 30 se doplňuje odstavec 10, který zní:

        "(10) Rodičovský příspěvek rodiči nenáleží, jestliže v rodině druhý z rodičů má nárok po celý kalendářní měsíc na peněžitou pomoc v mateřství nebo peněžitou pomoc poskytovanou podle předpisů nemocenského pojištění, a to v době ode dne narození dítěte.".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákoníku práce
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků Policie České republiky
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o Bezpečnostní informační službě
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o vojácích z povolání
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. IX  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích
Čl. X  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
Čl. XI  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. XII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. XIII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
Čl. XIV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - ZMOCNĚNÍ K VYDÁNÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONÍKU PRÁCE
Čl. XV  
ČÁST PATNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XVI  
Zavřít
MENU