155/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 049 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. června 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. května 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 436/2004 Sb. s účinností od 1. října 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

155

 

ZÁKON

 

ze dne 18. května 2000,

 

kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákoníku práce

 

Čl. I


        Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 88/1968 Sb., zákona č. 153/1969 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 72/1982 Sb., zákona č. 111/1984 Sb., zákona č. 22/1985 Sb., zákona č. 52/1987 Sb., zákona č. 98/1987 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona č. 297/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 287/1995 Sb., zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb. a zákona č. 29/2000 Sb., se mění takto:

        1. V § 1 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

        "(3) Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky včetně odměňování za práci a jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákoníku práce
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků Policie České republiky
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o Bezpečnostní informační službě
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o vojácích z povolání
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. IX  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích
Čl. X  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
Čl. XI  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. XII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. XIII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
Čl. XIV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - ZMOCNĚNÍ K VYDÁNÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONÍKU PRÁCE
Čl. XV  
ČÁST PATNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XVI  
Zavřít
MENU