149/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 047 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. června 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. května 2000 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2000 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 375/2011 Sb. s účinností od 1. dubna 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

149

 

ZÁKON

 

ze dne 16. května 2000,

 

kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů,
zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

(ZMĚNA ZÁKONA O LÉČIVECH

 

Čl. I)

 

zrušena  zákonem č. 378/2007 Sb. (účinnost: 31.prosince 2007)

 

ČÁST DRUHÁ

 

(Změna zákona o péči o zdraví lidu

 

Čl. II)

 

zrušena  zákonem č. 375/2011 Sb. (účinnost: 1. dubna 2012)

 

ČÁST TŘETÍ

 

Změna živnostenského zákona

 

Čl. III


      Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZMĚNA ZÁKONA O LÉČIVECH
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o péči o zdraví lidu
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna živnostenského zákona
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU