145/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb.

Částka: 046 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. června 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. května 2000 Nabývá účinnosti: 1. září 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 146/2002 Sb. s účinností od 1. ledna 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

145

 

ZÁKON

 

ze dne 10. května 2000,

 

kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb.        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona

o České obchodní inspekci

 

Čl. I


        Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb., zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 189/1999 Sb. a zákona č. 71/2000 Sb., se mění takto:

        1. V § 2 odstavec 1 zní:

        "(1) Česká obchodní inspekce kontroluje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu (dále jen "kontrolované osoby"), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává dozor jiný správní úřad.".

        2. V § 2 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 1), 1a) a 1b) zní:

        "(2) Česká obchodní inspekce kontroluje

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákonao České obchodní inspekci
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o České zemědělské a potravinářské inspekci
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Zavřít
MENU