140/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam oborů živností volných

Částka: 042 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 19. května 2000 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 19. dubna 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 130/2008 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2008
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 324/2006 Sb. s účinností od 1. srpna 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

140

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

ze dne 19. dubna 2000,

 

kterým se stanoví seznam oborů živností volných      Vláda nařizuje podle § 73a odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 356/1999 Sb.:

§ 1


      Seznam oborů živností volných je uveden v příloze k tomuto nařízení.

§ 2


      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Předseda vlády:

 

Ing. Zeman v. r.

 

Ministr průmyslu a obchodu:

 

doc. Ing. Grégr v. r.

 

 

Příloha k nařízení vlády č. 140/2000 Sb.

Seznam oborů živností volných

 

Číslo oboru

Obor živnosti

 

Vymezení předmětu činnosti

1.

Poskytování služeb

-

zemědělskou technikou

 

pro zemědělství

-

posklizňové úpravy rostlinných komodit

 

a zahradnictví

-

provozování závlahových systémů a melioračních zařízení

 

 

-

provádění zahradních a parkových úprav, s výjimkou

 

 

-

architektonických úprav

 

 

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
Příloha - Seznam oborů živností volných
Zavřít
MENU