128/2000 Sb.Zákon o obcích (obecní zřízení)

Částka: 038 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. května 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. dubna 2000 Nabývá účinnosti: 12. listopadu 2000 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 418/2023 Sb. s účinností od 1. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

128

 

ZÁKON

 

ze dne 12. dubna 2000

 

o obcích (obecní zřízení)

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

OBECNÍ ZŘÍZENÍ

 

HLAVA I

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

Díl 1

 

Postavení obcí

 

§ 1


      Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

 

§ 2


        (1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

        (2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

 

§ 3


        (1)  Obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, je městem, pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.

 

        (2)  Obec je městysem, pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.

 

        (3)  Obec, která byla městem přede dnem 17.  května 1954, je městem, pokud o to požádá předsedu Poslanecké sněmovny. Předseda Poslanecké sněmovny tak na žádost obce stanoví a zároveň určí den, kdy se obec stává městem.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÍ ZŘÍZENÍ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
Díl 1 - Postavení obcí
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
Díl 2 - Občané obce
§ 16  
§ 17  
Díl 3 - Území obce a jeho změny
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
Díl 4 - Názvy obcí, jejich částí, ulic a veřejných prostranství a číslování budov
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
HLAVA II - SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST OBCE
Díl 1  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
Díl 2 - Hospodaření obce
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
Díl 3 - Spolupráce mezi obcemi
§ 46  
§ 47  
§ 48  
§ 49  
§ 50  
§ 51  
§ 52  
§ 53  
§ 54 - Spolupráce s ostatními subjekty
Díl 4 - Spolupráce s obcemi jiných států
§ 55  
Díl 5 - Sankce
§ 56  
§ 57  
§ 58  
§ 59  
Díl 6 - Volby do zastupitelstev v obcích a místní referendum
§ 60  
HLAVA III - PŘENESENÁ PŮSOBNOST
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64  
§ 65  
§ 66  
HLAVA IV - ORGÁNY OBCE
Díl 1 - Zastupitelstvo obce
§ 67  
§ 68  
§ 69  
§ 70  
§ 71  
§ 72  
§ 73  
§ 74  
§ 75  
§ 76  
§ 77  
§ 78  
§ 79  
§ 80  
§ 81  
§ 82  
§ 83  
Díl 2 - Pravomoc zastupitelstva obce
§ 84  
§ 85  
§ 86  
§ 87  
§ 88  
§ 89  
§ 90  
§ 91  
§ 92  
§ 93  
§ 94  
§ 95  
§ 96  
§ 97  
§ 98  
Díl 3 - Rada obce
§ 99  
§ 100  
§ 101  
§ 102  
Díl 4 - Starosta
§ 103  
§ 104  
§ 105  
§ 106  
§ 107  
§ 108  
Díl 5 - Obecní úřad
§ 109  
§ 110  
§ 111  
§ 112  
§ 113  
§ 114  
§ 115  
§ 116  
HLAVA V - ORGÁNY ZASTUPITELSTVA OBCE A RADY OBCE
§ 117  
§ 118  
§ 119  
§ 120  
§ 121  
§ 122 - Komise
HLAVA VI - DOZOR
Díl 1 - Dozor nad výkonem samostatné působnosti
§ 123  
§ 124  
§ 125  
Díl 2 - Dozor nad výkonem přenesené působnosti obce
§ 126  
§ 127  
Díl 3 - Společná ustanovení k dozoru
§ 128  
§ 129  
HLAVA VII - STATUTÁRNÍ MĚSTA
§ 130  
§ 131  
§ 132  
§ 133  
§ 134  
§ 135  
§ 136  
§ 137  
§ 138  
§ 139  
§ 140  
§ 141  
§ 142  
§ 143  
§ 144  
§ 145  
§ 146  
ČÁST DRUHÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ
§ 147  
§ 148  
§ 149  
§ 150  
§ 151  
§ 152  
ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 153  
§ 154  
§ 155  
Zavřít
MENU