120/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

Částka: 035 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. května 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. dubna 2000 Nabývá účinnosti: 1. září 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 256/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

120

 

ZÁKON

 

ze dne 6. dubna 2000,

 

kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

 

      Parlament České republiky se usnesl na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

 

(Změna katastrálního zákona

 

Čl. I)

 

zrušena zákonem č. 256/2013 Sb. (účinnost: 1. ledna 2014)

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna katastrálního zákona
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU