116/2000 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví

Částka: 035 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. května 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. dubna 2000 Nabývá účinnosti: 10. května 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 173/2002 Sb. s účinností od 1. července 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

116

 

ZÁKON

 

ze dne 6. dubna 2000,

 

kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích

 

Čl. I


      Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., se mění takto:

      1. V § 3 odstavec 2 zní:

      "(2) Za vynálezy se nepovažují zejména


a)

objevy, vědecké teorie a matematické metody;

b)

estetické výtvory;

c)

plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti, jakož i programy počítačů;

d)

podávání informací.".

      2. V § 3 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

      "(3) Patentovatelnost předmětů nebo činností uvedených v odstavci 2 je vyloučena za předpokladu, že se přihláška vynálezu nebo patent týkají pouze těchto předmětů nebo činností.

      (4) Způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování lidského nebo zvířecího těla a diagnostické metody používané na lidském nebo zvířecím těle se nepovažují za průmyslově využitelné vynálezy ve smyslu odstavce 1. Toto ustanovení se nevztahuje na výrobky, zejména látky nebo směsi, určené k použití při těchto způsobech ošetřování a při těchto diagnostických metodách.".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o užitných vzorech
Čl. II  
Čl. III - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků
Čl. IV  
Čl. V - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o ochranných známkách
Čl. VI  
Čl. VII - Přechodná ustanovení
ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. VIII  
Čl. IX  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. X  
Zavřít
MENU