105/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 032 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. dubna 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. dubna 2000 Nabývá účinnosti: 1. května 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 41/2009 Sb. s účinností od 1. ledna 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

105

 

ZÁKON

 

ze dne 4. dubna 2000,

 

kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

(Změna zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu
a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů)

 

Čl. I


zrušena zákonem č. 296/2007 Sb. (účinnost: 1. ledna 2008)ČÁST DRUHÁ

 

(Změna zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

 

Čl. III)


zrušena zákonem č. 41/2009 Sb. (účinnost: 1. ledna 2010)


 

ČÁST TŘETÍ

 

(Změna zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů)

 

Čl. IV


zrušena zákonem č. 274/2008 Sb. (účinnost: 1. ledna 2009)ČÁST ČTVRTÁ

 

Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

Čl. V


      V § 35 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., zákona č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 329/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 46/2000 Sb., se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení k části první
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. VII  
Čl. VIII - Účinnost
Zavřít
MENU