105/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 032 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. dubna 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. dubna 2000 Nabývá účinnosti: 1. května 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 296/2007 Sb. s účinností od 1. ledna 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

105

 

ZÁKON

 

ze dne 4. dubna 2000,

 

kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

(Změna zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů)

 

zrušena zákonem č. 296/2007 Sb. (účinnost: 1. ledna 2008)

 

ČÁST DRUHÁ

 

Změna zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

 

Čl. III


      Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb., zákona č. 53/1963 Sb., zákona č. 56/1965 Sb., zákona č. 81/1966 Sb., zákona č. 148/1969 Sb., zákona č. 45/1973 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 10/1989 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 47/1990 Sb., zákona č. 84/1990 Sb., zákona č. 175/1990 Sb., zákona č. 457/1990 Sb., zákona č. 545/1990 Sb., zákona č. 490/1991 Sb., zákona č. 557/1991 Sb., nálezu Ústavního soudu ČSFR uveřejněného v částce 93/1992 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 91/1994 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 103/1997 Sb., zákona č. 253/1997 Sb., zákona č. 92/1998 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 96/1999 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 305/1999 Sb., zákona č. 327/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb. a zákona č. 29/2000 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení k části první
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. VII  
Čl. VIII - Účinnost
Zavřít
MENU