99/2000 Sb.Zákon o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr

Částka: 032 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. dubna 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. dubna 2000 Nabývá účinnosti: 25. dubna 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 243/2016 Sb. s účinností od 29. července 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

99

 

ZÁKON

 

ze dne 4. dubna 2000

 

o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1


      (1) Vývoz zboží a poskytnutí služeb, nehmotných práv a jakékoli dokumentace nebo informací, jejichž určení přímo či zprostředkovaně souvisí s jadernou elektrárnou Búšehr v Íránské islámské republice, jsou zakázány.

      (2) Pro účely tohoto zákona se rozumí vývozem zboží propuštění zboží do celního režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku anebo zpětný vývoz zboží.

§ 2


      (1) Vývozci nebo jakékoliv jiné osobě, která poruší zákaz stanovený v § 1 odst. 1, může Ministerstvo financí uložit

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Zavřít
MENU