70/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 023 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. března 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 1. března 2000 Nabývá účinnosti: 29. března 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 257/2004 Sb. s účinností od 1. května 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

70

 

ZÁKON

 

ze dne 1. března 2000,

 

kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb.,
o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I


        Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 216/1994 Sb. a zákona č. 105/1995 Sb., se mění takto:

        1. V § 1 odst. 1 se slova ", které není předmětem burzovního obchodu podle zvláštního zákona1) (dále jen "komodity")" nahrazují slovy "(dále jen "komodity") a s deriváty1) vztahujícími se ke komoditám, které jsou předmětem obchodování na komoditní burze, (dále jen "komoditní deriváty")".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU