360/1999 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Částka: 111 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. prosince 1999 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 250/2016 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

360

 

ZÁKON

ze dne 9. prosince 1999,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o sociálně-právní ochraně dětí


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

(Změna zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I)

zrušena zákonem č. 41/2009 Sb. (účinnost: 1.leden 2010)ČÁST DRUHÁ

(Změna zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů

Čl. II)

zrušena zákonem č. 89/2012 Sb. (účinnost: 1. ledna 2014)ČÁST TŘETÍ

 

Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

Čl. III


      Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb. a zákona č. 329/1999 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení,ve znění pozdějších předpisů
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 307/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře
Čl. XIII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona č. 160/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění
Čl. XIV  
ČÁST PATNÁCTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Čl. XV  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XVI  
Zavřít
MENU