279/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví kategorie vojenského leteckého personálu, jejich kvalifikace a rozsah odborných znalostí a vzor průkazu způsobilosti vojenského leteckého personálu

Částka: 091 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. listopadu 1999 Autor předpisu: Ministerstvo obrany
Přijato: 15. listopadu 1999 Nabývá účinnosti: 1. prosince 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 163/2022 Sb. s účinností od 1. července 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

279

 

VYHLÁŠKA

 

Ministerstva obrany

 

ze dne 15. listopadu 1999,

 

kterou se stanoví kategorie vojenského leteckého personálu,
jejich kvalifikace a rozsah odborných znalostí a vzor průkazu způsobilosti vojenského leteckého personálu

 

      Ministerstvo obrany v dohodě s Ministerstvem dopravy a spojů stanoví podle § 40 odst. 3 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

KATEGORIE VOJENSKÉHO LETECKÉHO PERSONÁLU

 

§ 1

 

Vojenský letecký personál

 

      Vojenský letecký personál tvoří

a)    výkonní vojenští letci,

b)    vojenský obsluhující personál,

c)    pozemní vojenský letecký personál,

d)    studenti Univerzity obrany fakulty vojenských technologií, studijní specializace vojenský pilot a studijní specializace řídící letového provozu, kteří se studiem a praktickým výcvikem připravují na činnost vojenského leteckého personálu.

 

§ 2

 

Výkonní vojenští letci

 

      (1) Výkonnými vojenskými letci jsou

a)    pilot - velitel letounu,

b)    pilot - velitel vrtulníku,

c)    druhý pilot,

d)    pilot operátor,

e)    navigátor,

f)     palubní technik,

g)    palubní radiotelefonista,

h)   palubní operátor,

i)     pilot ultralehkého letadla,

j)     pilot operátor bezpilotního prostředku,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Rozsah odborných znalostí pro jednotlivé kategorie výkonných vojenských letců ve vztahu k jednotlivým odbornostem
§ 1 - Vojenský letecký personál
§ 2 - Výkonní vojenští letci
§ 3 - Vojenský obsluhující personál
§ 4 - Pozemní vojenský letecký personál
ČÁST DRUHÁ - Rozsah odborných znalostí pro jednotlivé kategorie personálu stanovišť letových provozních služeb ve vztahu k jednotlivým odbornostem
§ 5 - Odbornost výkonných vojenských letců
§ 6 - Odbornost vojenského obsluhujícího personálu
§ 7 - Odbornost pozemního vojenského leteckého personálu
§ 8  
§ 9 - Kvalifikační požadavky pro odbornost instruktora a inspektora výkonných vojenských letců a pozemního vojenského leteckého personálu
§ 10  
§ 11 - Průkaz způsobilosti vojenského leteckého personálu
ČÁST TŘETÍ - Rozsah odborných znalostí pro jednotlivé kategorie technického personálu ve vztahu k jednotlivým odbornostem
§ 12  
ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 13  
§ 14 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vzor průkazu vojenského leteckého personálu
Zavřít
MENU