266/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva obrany o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, vojáků v záloze ve službě a vojáků v aktivní záloze

Částka: 090 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. listopadu 1999 Autor předpisu: Ministerstvo obrany
Přijato: 5. listopadu 1999 Nabývá účinnosti: 1. prosince 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 334/2008 Sb. s účinností od 1. října 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

266

 

VYHLÁŠKA

 

Ministerstva obrany

 

ze dne 5. listopadu 1999

 

o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí
a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání      Ministerstvo obrany stanoví podle § 93 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:

§ 1

 

Vymezení pojmů pro účely bezplatného stravování


      Pro účely bezplatného stravování se rozumí

a)

výkonným letcem voják z povolání (dále jen "voják") ve služebním zařazení pilota, navigátora, palubního technika, palubního radiotelefonisty, palubního operátora, palubního střelce a palubního průvodčího,

b)

výkonným výsadkářem voják ve služebním zařazení spojeném s prováděním výsadkové přípravy,

c)

nepřetržitým praktickým výcvikem v létání letová činnost u leteckého útvaru na území České republiky nebo v zahraničí za účelem přípravy výkonného letce pro bojové použití; za nepřetržitý praktický výcvik v létání se považuje i doba jeho přerušení nepřesahující dobu 3 měsíců,

d)

nepřetržitým praktickým výsadkářským výcvikem provádění výcviku stanoveného pro výcvikový rok; za nepřetržitý praktický výsadkářský výcvik se považuje i doba jeho přerušení nepřesahující dobu 3 měsíců,

e)

letovou přípravou letová činnost prováděná u leteckého útvaru za účelem přípravy vojáků k výkonu funkce výkonného letce, a to od zahájení letové přípravy do jejího přerušení nebo ukončení; za letovou přípravu ve vojenské škole ve studijním oboru pilot vojenského letadla se považuje i doba jejího přerušení nepřesahující dobu 1 měsíce,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Vymezení pojmů pro účely bezplatného stravování
§ 2 - Formy bezplatného stravování
§ 3 - Bezplatné stravování při nepřetržité službě
§ 4 - Bezplatné stravování při výkonu zvláštních profesí a činností
§ 5  
§ 6 - Stravní dávky a přídavky potravin
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Náhrada v penězích
§ 11 - Energetická, výživová a finanční hodnota stravních dávek a přídavků potravin
§ 12  
§ 13 - Zabezpečování výstrojních náležitostí
§ 14 - Výdej vojenské výstroje do vlastnictví
§ 15  
§ 16 - Náhrada v penězích za používání občanského oděvu
§ 17 - Náhrada v penězích za vojenskou výstroj
§ 18 - Vojenská výstroj při pohřbu
§ 19 - Ortopedická obuv a nadměrné velikosti vojenské výstroje
§ 20 - Obměna a údržba vojenské výstroje
§ 21 - Zabezpečování bezplatné přepravy
§ 22 - Přeprava při preventivní rehabilitaci a léčebné péči
§ 23 - Přeprava při přestěhování
§ 24 - Náhrada jízdních výdajů při cestě na řádnou dovolenou
§ 25 - Přeprava při zániku služebního poměru
§ 26 - Zabezpečování ubytování
§ 27 - Zrušovací ustanovení
§ 28 - Účinnost
Příloha č. 1 - Stravní dávky a přídavky potravin na osobu a den a normy jejich energetických a výživových hodnot
Zavřít
MENU