254/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární techniky

Částka: 086 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. listopadu 1999 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 21. října 1999 Nabývá účinnosti: 1. července 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 49/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 28. února 2003
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 352/2000 Sb. s účinností od 13. října 2000

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno sdělením MV z částky rs13/2000 Sb.

254

 

VYHLÁŠKA

 

Ministerstva vnitra

 

ze dne 21. října 1999

 

o technických podmínkách požární techniky      Ministerstvo vnitra stanoví podle § 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb.:

§ 1


      Vyhláška stanoví technické podmínky pro tyto prostředky požární ochrany:


a)

požární automobily,

b)

požární přívěsy,

c)

dopravní automobily,

d)

cisternové automobilové stříkačky,

e)

rychlé zásahové automobily,

f)

automobilové žebříky,

g)

automobilové plošiny,

h)

technické automobily,

i)

velitelské automobily,

j)

vyšetřovací automobily,

jejichž splnění je podmínkou pro jejich zařazení do vybavení jednotek požární ochrany.

§ 2


      (1) Požární automobily podle § 1 písm. a) a požární přívěsy podle § 1 písm. b) se podle účelu, provedení podvozku a celkové hmotnosti dělí do kategorií uvedených v příloze č. 1.

      (2) Technické podmínky požární techniky podle § 1 písm. c) až j) jsou uvedeny v přílohách č. 2 až 11.

§ 3


      Technické podmínky stanovené touto vyhláškou nemusí splňovat požární technika uvedená v § 1, která byla zařazena před počátkem účinnosti této vyhlášky do vybavení Hasičského záchranného sboru České republiky nebo jednotek požární ochrany.1)

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
Příloha č. 1 - KATEGORIE POŽÁRNÍCH AUTOMOBILŮ A POŽÁRNÍCH PŘÍVĚSŮ
Příloha č. 2 - TECHNICKÉ PODMÍNKY POŽÁRNÍCH AUTOMOBILŮ
Příloha č. 3 - TECHNICKÉ PODMÍNKY POŽÁRNÍCH PŘÍVĚSŮ
Příloha č. 4 - TECHNICKÉ PODMÍNKY DOPRAVNÍCH AUTOMOBILŮ
Příloha č. 5 - TECHNICKÉ PODMÍNKY CISTERNOVÝCH AUTOMOBILOVÝCH STŘÍKAČEK
Příloha č. 6 - TECHNICKÉ PODMÍNKY RYCHLÝCH ZÁSAHOVÝCH AUTOMOBILŮ
Příloha č. 7 - TECHNICKÉ PODMÍNKY AUTOMOBILOVÝCH ŽEBŘÍKŮ
Příloha č. 8 - TECHNICKÉ PODMÍNKY AUTOMOBILOVÝCH PLOŠIN
Příloha č. 9 - TECHNICKÉ PODMÍNKY TECHNICKÝCH AUTOMOBILŮ
Příloha č. 10 - TECHNICKÉ PODMÍNKY VELITELSKÝCH AUTOMOBILŮ
Příloha č. 11 - TECHNICKÉ PODMÍNKY VYŠETŘOVACÍCH AUTOMOBILŮ
Zavřít
MENU