238/1999 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

Částka: 081 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. listopadu 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. října 1999 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 99/2004 Sb. s účinností od 1. dubna 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

238

 

ZÁKON

 

ze dne 19. října 1999,

 

kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb.,
o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

Změna trestního zákona

 

Čl. I


      Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb., zákona č. 53/1963 Sb., zákona č. 56/1965 Sb., zákona č. 81/1966 Sb., zákona č. 148/1969 Sb., zákona č. 45/1973 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 10/1989 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 47/1990 Sb., zákona č. 84/1990 Sb., zákona č. 175/1990 Sb., zákona č. 457/1990 Sb., zákona č. 545/1990 Sb., zákona č. 490/1991 Sb., zákona č. 557/1991 Sb., nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 4. září 1992, publikovaného v částce 93/1992 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 91/1994 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 103/1997 Sb., zákona č. 253/1997 Sb., zákona č. 92/1998 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 96/1999 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 210/1999 Sb. a zákona č. 223/1999 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna trestního zákona
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o myslivosti
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o rybářství
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o státní správě ve vodním hospodářství
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna lesního zákona
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
Čl. VIII  
Zavřít
MENU