236/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní památka Bozkovské dolomitové jeskyně a stanoví její bližší ochranné podmínky

Částka: 079 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. října 1999 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 5. října 1999 Nabývá účinnosti: 25. listopadu 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 165/2005 Sb. s účinností od 1. května 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

236

 

VYHLÁŠKA

 

Ministerstva životního prostředí

 

ze dne 5. října 1999,

 

kterou se vyhlašuje národní přírodní památka Bozkovské dolomitové jeskyně
a stanoví její bližší ochranné podmínky

 

      Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 3 písm. b) se zřetelem na § 35 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, (dále jen "zákon"):

§ 1

 

Vyhlášení národní přírodní památky Bozkovské
dolomitové jeskyně


      (1) Vyhlašuje se národní přírodní památka Bozkovské dolomitové jeskyně a její bližší ochranné podmínky (dále jen "národní přírodní památka").

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Vyhlášení národní přírodní památky Bozkovské dolomitové jeskyně
§ 2 - Vymezení národní přírodní památky
§ 3 - Bližší ochranné podmínky pro národní přírodní památku
§ 4 - Ochranné pásmo
§ 5 - Účinnost
Příloha č. 1 - Hranice národní přírodní památky Bozkovské dolomitové jeskyně (mapa)
Zavřít
MENU